Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ο νευρολυτικός αποκλεισμός με χρησιμοποίηση γλυκερόλης και υδροκορτιζόνης.
Συμβολή στην αντιμετώπιση της νευραλγίας του τριδύμου.
Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ. 1996.

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.    Αικ.Τριανταφυλλίδου, Ε. Καρνέζη, Ι. Τσάμης, Σ. Δαλαμπίρας, Δ. Καρακάσης: Σύμπλοκα οδοντώματα. Αναφορά δύο περιπτώσεων. Ελλ Στομ Χρ 31: 301-6, 1987.
2.    E. Triantafillidou, E. Karnezi, I. Tsamis: Acinic cell adenocarcinoma of a minor salivary gland. Report of a case. J Oral Maxillofac Surg 45: 540-2, 1987.
3.    Ι. Τσάμης, Γ. Τριγωνίδης: Πολλαπλή νευροϊνωμάτωση. Παρουσίαση περιπτώσεως με ενδοστοματικές εκδηλώσεις και βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οδοντοστομ Πρόοδος 41: 51-7, 1987.
4.    F. Fraccari, A. Bogini, J. Tsamis: Bruxismo: Riabilitazione e controllo in base a principi neuro-muscolari. Min Stom 37: 247-254, 1988.
5.    Ι. Τσάμης, Ν. Λαζαρίδης: Κροταφική  αρτηρίτιδα. Στόμα 19: 169-74, 1991.
6.    Κ. Βαχτσεβάνος, Μ. Ψιμοπούλου, Ι. Τσάμης, Θ. Γιαννούλη, Κ. Αντωνιάδης: Αποκατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων σε Ca κάτω χείλους. Στόμα 25: 237-42, 1997.
7.    Κ. Βαχτσεβάνος, Μ. Ψιμοπούλου, Θ. Γιαννούλη, Π. Θανούλης, Ι. Τσάμης,    Κ. Αντωνιάδης: Αποκατάσταση ελλειμμάτων σε καρκίνωμα άνω χείλους. Ελλ. Π. Στομ. Γναθοπροσωπ. Χειρ.13: 45-9, 1998.
8.    C. P. Makos, I. G. Tsamis, E. Triantafyllidou, A. Skordalaki, D. T. Karakasis: A mandibular swelling as a first evidence of multiple myeloma. A case report and review of the literature. Balk J Stom 3: 65-9, 1999.
9.    K. Antoniades, K. Vahtsevanos, A. Kiziridou, M. Hatzistilianou, J. Tsamis, G. Keramidas: Prognostic indicators for squamous cell carcinoma of the lip: a clinicopatholologic correlation. Balk J Stom 3122-4, 1999.
10.    Λ. Ζουλούμης, Ι. Τσάμης, Ι. Τηλαβερίδης, Δ. Καρακάσης, Ν. Λαζαρίδης: Ενασβεστιωμένος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος με περιφερική εντόπιση. Όγκος του Pindborg. Παρουσίαση περιπτώσεων. Ελλ. Π. Στομ. Γναθοπροσωπ. Χειρ.16: 89-95, 2001.
11.    I. Tsamis, A. Giatromanolaki, D. Tamiolakis, L. Georgiou, I. Manavis, G. Alexiadis, V. Thomaidis, E. Sivridis: Fine needle aspiration cytology in ameloblastoma of the mandible. Cytopathology 13:1-4, 2002.
12.    Δ. Ταμιωλάκης, Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Μ. Λαμπροπούλου, Α. Κοτίνη, Ν. Παπαδόπουλος: Σύγκριση της αποτυπωματικής κυτταρολογίας και της ταχείας βιοψίας στην εκτίμηση των εν τω βάθει χειρουργικών ορίων εκτόμης όγκων της γναθοπροσωπικής χώρας.Ελλ. Στοματολ. Χρον. 47:55-9, 2003.
13.    D. Tamiolakis, V. Thomaidis, I. Tsamis, A. Cheva, N. Papadopoulos: Benign pleomorphic adenoma arising in the accessory parotid gland: a case report. Otorinolaringologia 53: 75-8, 2003.
14.    D. Tamiolakis, V. Thomaidis, I. Tsamis, Τ. Jivannakis, A. Cheva, N. Papadopoulos: Malignant mucoepidermoid tumor arising in the accessory parotid gland: a case report. Acta Medica 46: 79-83, 2003.
15.    D. Tamiolakis, V. Thomaidis, I. Tsamis, M. Lambropoulou, J. Venizelos, N. Papadopoulos: Qualification of abrasive cytology in the diagnosis of maxillofacial skin and mucosal disorders. Acta Dermatoven APA 12:68-71, 2003.  
16.    D. Tamiolakis, V. Thomaidis, I. Tsamis, M. Lambropoulou, G. Alexiadis, J. Venizelos, N. Papadopoulos: Odontogenic tumor with predominant clear cell component misdiagnosed as pleomorphic adenoma by fine-needle aspiration: A case report. Minerva Stomatol 52:453-6, 2003.
17.    D. Tamiolakis, V. Thomaidis, I. Tsamis, E. Kariki, A. Kotini, M. Lambropoulou, P. Boglou, N. Papadopoulos: Polymorphous low grade adenocarcinoma of the parotid gland. Cytological, histological and immunohistochemical features and review of the literature. Acta Medica 47:3-6, 2004.
18.    Tamiolakis, V. Thomaidis, I. Tsamis, M. Lambropulou,A. Kotini, N. the maxillofacial region. Gazz Med Ital-Arch Sci Med 163:59-63, 2004.
19.    D. Tamiolakis, V. Varanitidou, V. Thomaidis, J. Tsamis, J. Jivannakis, A. Kotini, N. Papadopoulos: Prevalence of CD30 positive reactive subepithelial lymphocytes in tonsillar biopsies from patients affected by infectious mononucleosis over chronic recurrent tonsillitis. Otorinolaringol 54: 41-45,
20.    Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Μ. Σπούνος, Γ. Λαζαρίδης, Α. Καρπούζης, Ν. Παπαδόπουλος: Ο κρανιακός μετωπιαίος κρημνός. Αρχ Ελλ Στομ
21.    D. Tamiolakis, V. Thomaidis, I. Tsamis, M. Lambropulou,G. Alexiadis,K. Seretis, N. Papadopoulos: Cementoossifying fibroma of the maxilla: a case report. Acta Stomat Croat 39:319-321, 2005.
22.    Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Δ. Ταμιωλάκης, Γ. Λαζαρίδης, Π. Κεσίδης, Ν. Παπαδόπουλος: Ο περιστροφικός κρημνός του τριχωτού της κεφαλής στην αποκατάσταση ελλειμμάτων του τριχωτού και του μετώπου. Αρχ Ελλ. Στομ. Γναθοπροσωπ. Χειρ. 6: 187-195, 2005.
23.    V. Thomaidis, K. Seretis, D. Tamiolakis, N. Papadopoulos, I. Tsamis: Lateral cervical cysts: case series. Balk J Stom 10:61-65, 2006.
24.    Β. Θωμαΐδης, Κ. Σερέτης, Δ. Ταμιωλάκης, Δ. Ζωγραφόπουλος, Ν. Παπαδόπουλος, Ι. Τσάμης: Ο μεσοφρυϊκός κρημνός. Η εμπειρία μας σε 9 περιπτώσεις. Αρχ Ελλ Στομ Γναθοπροσωπ Χειρ 7: 20-6, 2006.
25.    Β. Θωμαΐδης, Κ. Σερέτης, Α. Φίσκα, Δ. Ταμιωλάκης, Α. Καρπούζης, Ι. Τσάμης: Η χρήση του μυοδερματικού κρημνού από το μυώδες πλάτυσμα στην αποκατάσταση ενδοστοματικών ελλειμμάτων μετά από εκτομή όγκων σε συνδυασμό με υπερωμοϋοειδή τραχηλική λεμφαδενεκτομή. Αρχ Ελλ Στομ Γναθοπροσωπ Χειρ 7: 143-54, 2006.
26.    V. Thomaidis, K. Seretis, D. Tamiolakis, N. Papadopoulos, I. Tsamis: Branchial cysts. A report of 4 cases. Acta Dermatoven APA 15:85-9, 2006.
27.    Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Α. Φίσκα, Κ. Δημάκης, Κ. Σερέτης, Σ. Χατζηπασχάλης: Ο κρημνός της κροταφοβρεγματικής περιτονίας στην αποκατάσταση μεγάλων ενδοστοματικών ελλειμμάτων. Αναφορά
28.    D. Tamiolakis, I. Tsamis, V. Thomaidis, M. Lambropoulou, G. Alexiadis, I. Venizelos, T.Jivanakis, N. Papadopoulos: Jaw bone metastases: four cases. Acta Dermatoven APA 16: 21-24, 2007.
29.    V. Thomaidis, K. Seretis, A. Fiska, D. Tamiolakis, A. Karpouzis, I. Tsamis: Τhe scalping forehead flap in nasal reconstruction. Report of 2 cases. J Oral Maxillofac Surg 65: 532-540, 2007.
30.    D. Tamiolakis, V. Thomaidis, I. Tsamis, G. Alexiadis, K. Seretis: Clinical, radiological and histological correlation in the diagnostic work-up of cemento-ossifying fibroma of the maxilla. Case report. Chirurgia 102: 359-362, 2007
31.    D. Tamiolakis, I. Tsamis, V. Thomaidis, M. Lambropoulou, G. Alexiadis, I. Venizelos, T. Jivanakis, N. Papadopoulos: Oral complaints caused from metastases to the mandible and maxilla. Chirurgia 102: 439-442, 2007.
32.    Ι. Τσάμης, Β. Θωμαΐδης, Α. Φίσκα, Κ. Σερέτης, Κ. Δημάκης, Δ. Ταμιωλάκης: Οδοντοφόρες κύστεις από υπεράριθμα δόντια. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναφορά δύο περιπτώσεων. Αρχ Ελλ Στομ Γναθοπροσωπ Χειρ 8: 139-143, 2007.
33.    K. Seretis, V. Thomaidis, A. Karpouzis, D. Tamiolakis, I. Tsamis: Epidemiology of surgical treatment of non-melanoma skin cancer of the head and neck in Greece. Dermatol Surg 36: 15-22, 2010

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

1.   Ι. Τσάμης: Κροταφική αρτηρίτιδα. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέματα στοματο-γναθο-προσωπικής χειρουργικής. Θεσσαλονίκη, 18-18/5/1991.
2.    Ι. Τσάμης: Μασητηριακή μυαλγία. Γ’ Σύνοδος Συνδέσμου Ελλήνων Στοματογναθοπροσωπικών  Χειρουργών, Θεσσαλονίκη, 16-17/5/1998.
3.    Ι. Τσάμης: Κατάγματα κάτω γνάθου – κονδύλου. Επιστημονική ημερίδα «Γναθοπροσωπικό τραύμα»  Αλεξανδρούπολη, 8/5/1999.
4.   Ι. Τσάμης: Χειρουργική αποκάλυψη έγκλειστων κυνοδόντων άνω γνάθου. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδος και Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Γλυφάδα, 1-2/12/2001.
5.    Ι. Τσάμης: Οδοντιατρική φροντίδα σε ασθενείς με καρκίνο του στόματος. Σεμινάριο «Οδοντιατρική περίθαλψη σε ειδικούς ασθενείς και άτομα με ειδικές ανάγκες» Θεσσαλονίκη 4-5/10/03.
6.    Ι. Τσάμης: Σύγχρονες απόψεις αντιμετώπισης οδοντογενούς ιγμορίτιδας  18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 26-28/11/2004.
7.    Ι. Τσάμης: Παράγοντες προσδιορισμού σχήματος θεραπείας και έκβασης του αποτελέσματος στις κακοήθεις βλάβες του στόματος. Ημερίδα «Σύγχρονη θεώρηση θεραπευτικής αντιμετώπισης στοματικού καρκίνου» Κομοτηνή, 7/10/2006.
8.    Ι. Τσάμης: «Αντιμετώπιση ασθενών με αιμορραγική διάθεση». 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Ιωάννινα, 26-28/5/2007.

Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1.    Αικ. Τριανταφυλλίδου, Ε. Καρνέζη, Ι. Τσάμης, Γ. Τριγωνίδης, Δ. Καρακάσης: Κυψελιδωτό αδενοκαρκίνωμα μικρών σιελογόνων αδένων. Αναφορά περιπτώσεως. 4η  Πανελλήνια Γναθοχειρουργική Σύνοδος. Αθήνα, 21-22/11/1986.
2.    E. Triantafillidou, D. Karakasis, N. Lazaridis, I. Tsamis: The surgical approach to keratocysts of the ascending mandibular ramus. 9th Congress of European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Athens, 5-9 /9/1988.
3.    Καρνέζη, Α. Τριανταφυλλίδου, Ι. Τσάμης : Χρόνια στοματοκολπικά συρίγγια και η χειρουργική τους αντιμετώπιση. ΚΕ’ Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδος, Καστοριά, 1-4/9/1990.
4.    Σ. Δαλαμπίρας, Ι. Λέτσης, Ι. Τσάμης, Ε. Καρνέζη: Εμπειρία από τη χορήγηση της ορφενεδρίνης (Norgesic) και της διαζεπάμης (Valium) σε 108 ασθενείς με μασητηριακή μυαλγία – δυσλειτουργία.10ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Ι. Τσάμης, Σ. Χρυσάφης, Ν. Λαζαρίδης: Αντιμετώπιση ασθενών με εγκεφαλική
5.    Ι. Τσάμης, Ι. Λέτσης, Σ. Τσόδουλος, Ι. Δημητρακόπουλος: Νευραλγία του τριδύμου. Αντιμετώπιση. Α’ Σύνοδος Συνδέσμου Ελλήνων Στοματογναθοπροσωπικών Χειρουργών. Πορταριά, 28-29/5/1994.
6.    Α. Τριανταφυλλίδου, Σ. Ιορδανίδης, Ι. Τσάμης: Οδοντογενής ιγμορίτις. Θεραπευτική αντιμετώπιση.15ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 10-13/11/1995.
7.    Ι. Τσάμης, Α. Κομματά, Ν. Λαζαρίδης, Δ. Καρακάσης: Οστεομυελίτιδα κάτω γνάθου. Κλινική μελέτη. 4ο Βορειοελλαδικό Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 5-75/1995.
8.    Ε. Καραμπούτα – Βουλγαροπούλου, Γ. Βενέτης, Ι. Τσάμης: Θεραπευτική αντιμετώπιση των καταγμάτων-εξαρθρημάτων του κονδύλου. 15ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Χαλκιδική, 25-28/10/1995
9.    Χ.  Μάκος, Ι. Τσάμης, Α. Τριανταφυλλίδου, Δ. Καρακάσης: Πολλαπλούν μυέλωμα με αρχικές εκδηλώσεις στο στοματογναθικό σύστημα. 15ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Χαλκιδική, 25-28/10/1995.
10.    Κ. Βαχτσεβάνος, Π. Θανούλης, Ι. Τσάμης, Ν. Παπαγιαννόπουλος, Κ. Αντωνιάδης: Ανάστροφο θήλωμα ρινικών κοιλοτήτων. 16ο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 9-12/10/1996.
11.    Ι. Τσάμης, Κ. Βαχτσεβάνος, Θ. Γιαννούλη, Μ. Ψιμοπούλου, Κ. Αντωνιάδης: Αποκατάσταση με ευρύ περιστρεφόμενο κρημνό σε  εκτεταμμένα  Ca προσώπου. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Xειρουργικής, Αθήνα, 29/11-1/12/1996.
12.    Κ. Αντωνιάδης, Π. Θανούλης, Δ. Γραμμενίδης, Ι. Τσάμης: Εξωστοματική γναθοπροσωπική προσθετική: αρχές σχεδίασης – δυνατότητες εφαρμογής.17ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Ρόδος, 29/10-1/11/1997.
13.    Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Τσάμης, Θ. Γιαννούλη, Κ. Αντωνιάδης: Ασυνήθη κακοήθη νεοπλάσματα των σιαλογόνων αδένων. Β’ Σύνοδος  Συνδέσμου Ελλήνων Στοματογναθοπροσωπικών Χειρουργών, Θεσσαλονίκη, 8-9/11/1997.
14.    Ι. Τσάμης, Κ. Βαχτσεβάνος, Μ. Ψιμοπούλου, Κ. Αντωνιάδης: Καρκίνος του δέρμάτος του προσώπου: σχεδιασμός αντιμετώπισης. Β’ Σύνοδος Συνδέσμου Ελλήνων Στοματογναθοπροσωπικών Χειρουργών, Θεσσαλονίκη, 8-9/11/1997.
15.    Θ. Γιαννούλη, Μ. Ψιμοπούλου, Ι. Τσάμης, Κ. Αντωνιάδης: Καρκίνος του κάτω βλεφάρου: τρόποι χειρουργικής αντιμετώπισης. Β’ Σύνοδος Συνδέσμου Ελλήνων Στοματογναθοπροσωπικών Χειρουργών, Θεσσαλονίκη, 8-9/11/1997.
16.    Ι. Τσάμης, Μ. Ψιμοπούλου, Θ. Γιαννούλη, Κ. Βαχτσεβάνος, Κ. Αντωνιάδης: Αποκατάσταση μετεγχειρητικών ελλειμμάτων κάτω βλεφάρου.11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 21-23/11/1997.
17.    Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Τσάμης, Μ. Ψιμοπούλου, Θ. Γιαννούλη, Κ. Αντωνιάδης: Ca οπισθογομφίου τριγώνου: αποκατάσταση με μασητήρα μυ. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 21-23/11/1997.
18.    Ι. Τσάμης, Α. Σκορδαλάκη, Ι. Δημητρακόπουλος, Β. Τζάρου, Ε. Καρύκη, Α. Ασημάκη, Χ. Μπασαράτ, Λ. Σακκάς, Ν. Παπαδόπουλος, Ε. Σιβρίδης: Επιθηλιακές κύστεις των γνάθων: Αναδρομική μελέτη.6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Αλεξανδρούπολη, 21-24/5/1998.
19.    Φ. Πατακιούτα, Ι. Τσάμης, Π. Ξηρού, Κ. Βαχτσεβάνος, Θ. Γιαννούλη, Κ. Αντωνιάδης, Θ. Τόλιου: Ασυνήθη νεοπλάσματα των σιαλογόνων αδένων. 6ο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Αλεξανδρούπολη,  21-24/5/1998.
20.    K.Antoniades, K. Vahtsevanos, A. Kiziridou, M. Hatzistilianou, I. Tsamis, G. Keramidas: Prognostic indicators for squamous cell carcinoma of the lip: a clinicopathological correlation. XIV Congress of the EACMFS, Helsinki, 1-5/9/1998.
21.    Ι. Τσάμης, Φ. Πατακιούτα, Θ. Γιαννούλη, Κ. Βαχτσεβάνος, Κ. Αντωνιάδης: Αιμαγγειώματα χαμηλής ροής παρειακού Διαστήματος.12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 20-22/11/1998.
22.    Ι. Τσάμης, Ι. Σιγάλας, Π. Κεσόγλου: Υπογνάθιο απόστημα σε νεογνό 8 ημερών. Αναφορά περίπτωσης. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 20-22/11/1998.
23.    Ι. Τσάμης, Β. Θωμαΐδης, Ε. Σιβρίδης: Σύμπλοκο οδόντωμα άνω γνάθου.13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 26-28/11/1999.
24.    I. Tsamis, V. Thomaidis: Intermaxillary fixation: a new method. 5th Congress of the Balkan Stomatological Society, Thessaloniki, 13-16/4/2000.
25.    V. Thomaidis, I. Tsamis, E. Sivridis: Second branchial cleft cysts: case report. 5th Congress of the Balkan Stomatological Society, Thessaloniki, 13-16/4/2000.
26.    Β. Θωμαΐδης, Ι.Τσάμης: Αποκατάσταση προωτιαίων ελλειμμάτων με τραχηλοπροσωπικό περιστροφικό κρημνό. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 1-3/12/2000.
27.    Δ. Ταμιωλάκης, Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Ε. Σιβρίδης, Ν. Παπαδόπουλος: Μελέτη της διαγνωστικής εμβέλειας της δια  ψήκτρας κυτταρολογικής εξέτασης ελκωτικών και ογκόμορφων βλαβών γναθοπροσωπικής χώρας.14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 1-3/12/2000.
28.    Ι. Τσάμης, Β. Θωμαΐδης: Τεχνικές αποκατάστασης ελλειμμάτων σε καρκίνωμα κάτω χείλους. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 1-3/12/2000.
29.    Ι. Τσάμης, Β. Θωμαΐδης Π. Κεσόγλου: Τεχνική αποκάλυψης έγκλειστων δοντιών για ορθοδοντική διευθέτηση με άλυσο και bracket. 21ο  Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 25–27/10/2001.
30.    Β. Θωμαΐδης, Δ. Ταμιωλάκης, Ι. Τσάμης , Μ. Λαμπροπούλου, Ε. Σιβρίδης, Π. Αναστασιάδης: Συνεκτίμηση αποτυπωματικής κυτταρολογίας και ταχείας βιοψίας των εν τω βάθει χειρουργικών ορίων εκτομής όγκων της γναθοπροσωπικής χώρας. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσ/νίκη, 23-25/11/2001.
31.    Ι. Τσάμης, Δ. Ταμιωλάκης, Β. Θωμαΐδης, Ι. Μανάβης, Γ. Αλεξιάδης, Ε. Τολπαρίδου, Μ. Λαμπροπούλου, Ε. Σιβρίδης: Κυτταρολογική προσέγγιση αδαμαντινοβλαστώματος κάτω γνάθου. Αναφορά μιας περίπτωσης. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσ/νίκη, 23-25/11/2001.
32.    Β. Θωμαΐδης, Ι . Τσάμης: Αποκατάσταση μετεγχειρητικών ελλειμμάτων ρινός. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσ/νίκη, 23-25/11/2001.
33.    Ι. Τσάμης , Β. Θωμαΐδης, Ε. Σιβρίδης, Α. Γιατρομανωλάκη: Καλοήθεις νευρογενείς όγκοι στοματικής κοιλότητας. Αναφορά δύο περιπτώσεων. 22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κως , 24-27/10/2002.
34.    Ι.Τσάμης , Β. Θωμαΐδης: Απόστημα σκληρής υπερώας. Μια ασυνήθης εντόπιση. 22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κως , 24-27/10/2002
35.    Χ. Ηλιάδης, Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Δ. Ζευγαρίδης, Ε. Κωνστάντου, Α. Παναγής, Ν. Κατσικογιάννης, Α. Χατζηπασχάλης: Εγκεφαλικές κακώσεις σε συνδυασμένα κατάγματα σπλαγχνικού και εγκεφαλικού κρανίου. 23ο
36.    Δ. Ταμιωλάκης, Σ. Βαβέτσης, Ι. Φωτσινός, Ι. Τσάμης, Β. Θωμαΐδης, Ν. Παπαδόπουλος: Ανάπτυξη καλοήθους πλειομόρφου αδενώνατος στον επικουρικό παρωτιδικό σιελογόνο αδένα (αναφορά περίπτωσης). 6οΠανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας, Θεσσαλονίκη,21-23/11/2002.
37.    Δ. Ταμιωλάκης, Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Α. Φίσκα, Μ. Λαμπροπούλου, Σ. Δευτεραίος: Ασυνήθης περίπτωση ανάπτυξης πολυμόρφου αδενώματος σε υπογνάθιο σιελογόνο αδένα διαγνωσθέντος με βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNA) . 16ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα , 29/11-1/12/2002.
38.    Η. Καραπάντζος, Β. Θωμαΐδης, Π. Αργυροπούλου, Α. Βαρσαμακίδου, Π. Ασκητής, Ι. Τσάμης, Ν. Σιμάσκος: Ασυνήθης περίπτωση εξαλλαγής και εντόπισης πολυμόρφου αδενώματος υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα . 16ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα , 29/11-1/12/2002.
39.    Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Χ. Ηλιάδης, Α. Σιοζόπουλος, Π. Αργυροπούλου: Το τριχωτό της κεφαλής δότρια θέση στην αποκατάσταση ευμεγεθών ελλειμμάτων  της κρανιοπροσώπικης χώρας.16ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα , 29/11-1/12/2002.
40.    Ι. Τσάμης, Β. Θωμαΐδης: Κατάγματα νωδής κάτω γνάθου. 16ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα , 29/11-1/12/2002.
41.    Δ. Ταμιωλάκης, Μ. Λαμπροπούλου, Β. Θωμαΐδης, Γ. Αλεξιάδης, Σ. Δευτεραίος, Ι. Τσάμης: Κλινικοπαθολογική προσέγγιση βραγχιακών κύστεων. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα , 29/11-1/12/2002.
42.    Δ. Ταμιωλάκης, Σ. Βαβέτσης, Ι. Φωτσινός, Ι. Τσάμης, Β. Θωμαΐδης, Ν. Παπαδόπουλος: Η συμβολή της κυτταρολογίας στην ταχεία προεγχειρητική διάγνωση αλλοιώσεων της στοματικής κοιλότητας. 2η Πανελλήνια Σύνοδος Στοματολογικής Εταιρείας Κρήτης, Ηράκλειο, 9-11/5/03.
43.    V. Thomaidis, I. Tsamis, D. Tamiolakis, A. Karpouzis: Nasal reconstruction after tumor resection. 16th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, 14-20/5/2003.
44.    Β. Θωμαΐδης, Ι . Τσάμης, Δ. Ζωγραφόπουλος, Δ. Ταμιωλάκης: Η συμβολή του οδοντιάτρου στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος του προσώπου. ΛΗ Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδος, Αλεξανδρούπολη,    4-6/9/03.
45.    Ι. Τσάμης, Γ. Καρακινάρης, Δ. Μαγγούδη, Κ. Βαχτσεβάνος: Ολική αποκατάσταση κάτω χείλους με συνδυασμό περιστροφικών κρημνών (fan flaps) και νησιδώτου υπογενείδιου κρημνού.6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα, 1-5/10/03.
46.    Κ. Σερέτης, Β. Θωμαΐδης, Β. Δαδαλιάρης, Σ. Χατζηγιάννης, Ι. Τσάμης, Α. Χατζηπασχάλης: Αποκατάσταση μετεγχειρητικών ελλειμμάτων του κάτω και του άνω χείλους, μετά από εκτομή .όγκων, με την Karapandjic και την ανάστροφη Karapandjic τεχνική.19ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 13-15/5/04.
47.    Β. Θωμαΐδης, Κ. Σερέτης, Σ. Χατζηγιάννης, Β. Δαδαλιάρης, Ι. Τσάμης, Α. Χατζηπασχάλης: Περίπτωση συνδρόμου Gardner με πρώτες εκδηλώσεις από τη γναθοπροσωπική χώρα. 19ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 13-15/5/04.
48.    I. Tsamis, G. Karakinaris, K. Vahtsevanos, K. Antoniadis: The use of  submental triangular island advancement flap in total lower lip reconstruction. XVII Congress of the EACMFS, Tours, 14-18/9/04.
49.    I. Tsamis, V. Thomaidis, K. Seretis, E. Sivridis: Globulomaxillary cyst. Does it exist as a distinct entity? XVII Congress of the EACMFS, Tours, 14-18/9/04.
50.    Β. Θωμαΐδης, Κ. Σερέτης, Ι. Τσάμης, Σ. Χατζηγιάννης, Θ. Βογιατζάκη, Α. Χατζηπασχάλης: Η υπερωμοϋοειδής λεμφαδενεκτομή του τραχήλου στην αντιμετώπιση του κλινικά αρνητικού τραχήλου (Ν0) στον καρκίνο της γναθοπροσωπικής χώρας. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 2-5/10/04.
51.    Β. Θωμαΐδης, Κ. Σερέτης, Ι. Τσάμης, Χ. Σιάνογλου, Θ. Βογιατζάκη, Α. Χατζηπασχάλης: Ο μυοδερματικός κρημνός από το μυώδες πλάτυσμα στην αποκατάσταση ενδοστοματικών ελλειμμάτων μετά από εκτομή καρκίνου του στόματος. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 2-5/10/04.
52.    Κ. Σερέτης, Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Β. Δαδαλιάρης, Θ. Βογιατζάκη, Α. Χατζηπασχάλης: Τεχνικές αποκατάστασης ελλειμμάτων των χειλέων μετά από εκτομή όγκων. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 2-5/10/04.
53.    Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Κ. Σερέτης, Β. Δαδαλιάρης, Χ. Σιάνογλου, Α. Χατζηπασχάλης: Μετωπιαίοι κρημνοί στην αποκατάσταση ελλειμμάτων της ρινός. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 26-28/11/2004.
54.    Κ. Σερέτης, Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Σ. Χατζηγιάννης, Α. Μέρμηγκα, Α. Χατηπασχάλης: Ο ρομβοειδής κρημνός στην αποκατάσταση μετεγχειρητικών ελλειμάτων του προσώπου. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 26-28/11/2004.
55.    Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Κ. Σερέτης, Σ. Χατζηγιάννης, Χ. Σιάνογλου, Α. Χατζηπασχάλης: Η χρήση του μυοδερματικού κρημνού από το μυώδες πλάτυσμα στην αποκατάσταση ενδοστοματικών ελλειμμάτων μετά από εκτομή καρκίνου σε συνδυασμό με υπερωμοϋοειδή τραχηλική λεμφαδενεκτομή. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 26-28/11/2004.
56.    Κ. Σερέτης, Ι. Τσάμης, Β. Θωμαΐδης, Β. Δαδαλιάρης, Α. Ξενιτίδης, Α. Χατζηπασχάλης: Ο δίλοβος κρημνός στην αποκατάσταση ελλειμμάτων του προσώπου. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 26-28/11/2004.
57.    Ι. Τσάμης, Β. Θωμαΐδης, Δ. Ταμιωλάκης, Μ. Λαμπροπούλου, Γ. Αλεξιάδης, Ν. Παπαδόπούλος: Οδοντογενής όγκος με προέχουσα διαυγοκυτταρική συνιστώσα, εκληφθείς ως πλειόμορφο αδένωμα παρωτίδας, με τη δια λεπτής βελόνας βιοψία (FNA): Αναφορά περιστατικού. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 26-28/11/2004.
58.    Ι. Τσάμης, Στ. Παναγούτσος, Κ. Κανταρτζή, Β. Θωμαΐδης, Τρ. Κολέτσα, Κ. Σερέτης, Πρ. Χυτίρογλου, Β. Βαργεμέζης: Φαιός όγκος κάτω γνάθου και δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός. Αναφορά περίπτωσης. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 26-28/11/2004.
59.    Γ. Παπαναστασίου, Κ. Βαχτσεβάνος, Ζ. Τελειούδης, Μ. Μίξιου, Π. Θανούλης, Γ. Καρακινάρης, Α. Ντομουχτσής, Ι. Τσάμης, Κ. Αντωνιάδης: Εξεντερώσεις κόγχου. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 26-28/11/2004.
60.    Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Δ. Ταμιωλάκης, Γ. Αλεξιάδης, Μ. Λαμπροπούλου, Ν. Παπαδόπουλος: Πολύμορφο χαμηλής κακοήθειας αδενοκαρκίνωμα παρειάς: Κυτταρολογική, ιστολογική και ανοσοϊστοχημική προσέγγιση και βιβλιογραφική ανασκόπηση. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 26-28/11/2004.
61.    Ι. Τσάμης, Β. Θωμαΐδης, Κ. Σερέτης, Στ. Ρουπακιάς, Στ. Χατζηγιάννης, Ε. Καρύκη: Ασυνήθης περίπτωση όγκου σώματος παρειάς. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 26-28/11/2004.
62.    D. Tamiolakis, V. Thomaidis, I. Tsamis, M. Lambropoulou, G. Alexiadis, N. Papadopoulos:  Brushing cytology in the interpretation of metastatic malignancies in the oral cavity. 10th International Congress on Oral Cancer, Island of Crete, Greece, 19-24/4/2005.
63.    V. Thomaidis, K. Seretis, D. Tamiolakis, M. Lambropoulou, N. Papadopoulos, I. Tsamis: The superiorly based platysma myocutaneous flap in intraoral reconstruction. . 10th International Congress on Oral Cancer, Island of Crete, Greece, 19-24/4/2005.
64.    V. Thomaidis, K. Seretis, D. Tamiolakis, A. Karpouzis, M. Lambropoulou, N. Papadopoulos, I. Tsamis: Total lower lip reconstruction with local flaps, after tumor excision. . 10th International Congress on Oral Cancer, Island of Crete, Greece, 19-24/4/2005.
65.    I. Tsamis, V. Thomaidis, K. Seretis, D. Tamiolakis, D. Zografopoulos: Reconstruction of the oral commissure after cancer excision. . 10th International Congress on Oral Cancer, Island of Crete, Greece, 19-24/4/2005.
66.    Β. Θωμαΐδης, Κ. Σερέτης, Ι. Τσάμης, Σ. Χατζηγιάννης, Θ. Βογιατζάκη, Α. Χατζηπασχάλης: Η υπερωμοϋοειδής τραχηλική λεμφαδενεκτομή στην αντιμετώπιση του καρκίνου της γναθοπροσωπικής χώρας. 3ο Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας, Καβάλας. Καβάλα, 23-25/9/2005.
67.    Κ. Σερέτης, Β. Θωμαΐδης, Ι. Τσάμης, Β. Δαδαλιάρης, Θ. Βογιατζάκη, Α. Χατζηπασχάλης: Αποκατάσταση ελλειμμάτων των χειλέων μετά από εκτομή όγκων. 3ο Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας, Καβάλας. Καβάλα, 23-25/9/2005.
68.    Β. Θωμαΐδης, Κ. Σερέτης, Σ. Χατζηγιάννης, Β. Δαδαλιάρης, Ι. Τσάμης, Α. Χατζηπασχάλης: Σύνδρομο Gardner με μοναδικές κλινικές εκδηλώσεις από τη γναθοπροσωπική χώρα.7ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Αλεξανδρούπολη, 14-15/10/2005.
69.    Κ. Σερέτης, Β. Θωμαΐδης, Β. Δαδαλιάρης, Ι. Τσάμης, Α. Χατζηπασχάλης: Η τεχνική Karapandjic στην αποκατάσταση μετεγχειρητικών ελλειμμάτων των χειλέων. 7ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Αλεξανδρούπολη, 14-15/10/2005.
70.    Κ. Σερέτης, Β. Θωμαΐδης, Δ. Ζωγραφόπουλος, Ι. Τσάμης: Η χρήση ολικού πάχους δερματικών μοσχευμάτων στην αποκατάσταση ελλειμμάτων της προσωπικής χώρας. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και
71.    Β. Θωμαΐδης, Κ. Σερέτης, Ι. Τσάμης: Η χρήση του κρημνού της κροταφοβρεγματικής περιτονίας στην αποκατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων του βλεννογόνου της παρειάς. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 25-27/11/2005.
72.    Ι. Τσάμης, Β. Θωμαΐδης: Αντιμετώπιση καταγμάτων νωδής κάτω γνάθου με ενδοστοματικές βίδες. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 25-27/11/2005.
73.    Β. Θωμαΐδης, Κ. Σερέτης, Δ. Ταμιωλάκης, Α. Καρπούζης, Ν. Παπαδόπουλος, Ι. Τσάμης: Περιστροφικοί κρημνοί στην αποκατάσταση ελλειμμάτων της κεφαλής. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 25-27/11/2005.
74.    Κ. Σερέτης, Β. Θωμαΐδης, Α. Καρπούζης, Ι. Τσάμης:  Επιπολασμός του καρκίνου του δέρματος κεφαλής και τραχήλου στην περιοχή της Θράκης την τελευταία πενταετία. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 25-27/11/2005.
75.    Ι. Τσάμης, Β. Θωμαΐδης, Κ. Σερέτης, Δ. Ταμιωλάκης: Οδοντοφόρες κύστεις από υπεράριθμα δόντια. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 25-27/11/2005.
76.    Ι. Τσάμης, Δ. Ταμιωλάκης, Β. Θωμαΐδης, Μ. Λαμπροπούλου, Γ. Αλεξιάδης, Ν. Παπαδόπουλος: Μελέτη της διαγνωστικής εμβέλειας της δια λεπτής βελόνης κυτταρολογικής εξέτασης σε νεοπλάσματα των σιελογόνων αδένων. 21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη, 23-26/11/2006.
77.    Γ. Κολούτσος, Α. Ντομουχτσής, Ν. Κεχαγιάς, Π. Γιοβάνη, Γ. Καρακινάρης, Γ. Παπαναστασίου.,Χ.  Τσομπανίδου, Ι. Τσάμης, Δ. Μαγγούδη, Χ. Ηλιοπούλου, Χ, Ανδρεάδης, Κ. Βαχτσεβάνος, Κ. Αντωνιάδης: Λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου. Αναδρομική μελέτη 1995-2006. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Ιωάννινα, 26-28/5/2007.
78.    Κ. Δημάκης, Α. Ζήση, Β. Θωμαΐδης, Η. Καραπάντζος, Ι. Τσάμης: Σύνδρομο Frey. Αντιμετώπιση με αλλαντοτοξίνη τύπου Α. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Ιωάννινα, 26-28/5/2007.
79.    Β. Μπανίκας, Β. Θωμαΐδης, Κ. Δημάκης, Α. Ζήση, Ι. Τσάμης: Ιατρογενή κατάγματα κάτω γνάθου. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Ιωάννινα, 26-28/5/2007.
80.    Α. Ζήση, Β. Θωμαΐδης, Α. Φίσκα, Κ. Δημάκης, Ι. Τσάμης: Περιφερικά οστεώματα στοματικής και γναθοπροσωπικής χώρας. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Ιωάννινα, 26-28/5/2007.
81.    Δ. Ταμιωλάκης, Β. Μπανίκας, Β. Θωμαΐδης, Μ. Λαμπροπούλου, Α. Φίσκα, Ν. Παπαδόπουλος, Ι. Τσάμης: Κυτταρολογική προσέγγιση αλλοιώσεων της γλώσσας. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Ιωάννινα, 26-28/5/2007
82.    Κ. Δημάκης, Β. Θωμαΐδης, Α. Φίσκα, Σ. Χατζηπασχάλης, Ι. Τσάμης: Αποκατάσταση ελλειμμάτων των χειλέων μετά από εκτομή κακοήθων όγκων. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης στη Μακεδονία. Θεσσαλονίκη, 30/8-1/9/2007.
83.    Κ. Δημάκης, Α. Ζήση, Β. Θωμαΐδης, Α. Φίσκα, Σ. Χατζηπασχάλης, Ι. Τσάμης: Η υπεωμοϋοειδής λεμφαδενεκτομή του τραχήλου στην αντιμετώπιση της περιοχικής νόσου στον καρκίνο της γναθοπροσωπικής χώρας. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης στη Μακεδονία. Θεσσαλονίκη, 30/8-1/9/2007.
84.    Κ. Δημάκης, Α. Ζήση, Β. Θωμαΐδης, Α. Φίσκα, Σ. Χατζηπασχάλης, Ι. Τσάμης: Η υπερωμοϋοειδής λεμφαδενεκτομή του τραχήλου στην αντιμετώπιση της περιοχικής νόσου στον καρκίνο της γναθοπροσωπικής χώρας. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης στη Μακεδονία. Θεσσαλονίκη, 30/8-1/9/2007.
85.    Κ. Δημάκης, Β. Θωμαΐδης, Α. Φίσκα, Σ. Χατζηπασχάλης, Ι. Τσάμης: Αποκατάσταση ελλειμμάτων των χειλέων μετά από εκτομή κακοήθων όγκων. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης στη Μακεδονία. Θεσσαλονίκη, 30/8-1/9/2007.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στείλτε μας μήνυμα »

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΡΜΟΥ 75,  Τ.Κ.: 54623

2310277710

6972337812

Χάρτης

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΚΑΒΕΤΣΟΥ 12,  Τ.Κ.: 81100

 2251046686

  6974135560

Χάρτης

Αποδοχή Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών του, για να βεβαιωθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική προς το χρήστη και την λειτουργικότητα της.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.